Η Εταιρεία με την επωνυμία "ALPHA TRUST Aνώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων" ανακοινώνει ότι η κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου αναλαμβάνει από 02.08.2021 τη θέση του υπεύθυνου μονάδας εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων σε αντικατάσταση της κ. Μαρίας Σαλαμούρα.