Η Εταιρία με την επωνυμία ALPHA TRUST Aνώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ανακοινώνει ότι η κα Ευθαλία Πάσχου αναλαμβάνει από 2.1.2019 τη θέση του υπεύθυνου εξυπηρέτησης μετόχων σε αντικατάσταση της κας Κωνσταντίνας Γκανέτσου.