H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία»), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του φορολογικού ελέγχου που διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το α. 65Α ν. 4174/2013, για την χρήση 2022, εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό για την Εταιρεία με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».


Κηφισιά, 23.11.2023