Ανακοινώνεται από την εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST) ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 25.11.2016 αποφάσισε:

  1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 340.257,72 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο», προηγούμενων της τελευταίας χρήσεων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,11 λεπτά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.268.233,32 ευρώ διαιρούμενο σε 3.093.252 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 λεπτών η κάθε μία.
  2. Τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 3.093.252 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,41 λεπτά σε 1,64 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 1.268.233,32 ευρώ και διαιρείται σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,64 ευρώ η κάθε μία.
  3. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 494.920,32 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,64 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 773.313,00 ευρώ και θα διαιρείται σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

Την 23.12.2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 29.12.2016 ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 0,30 σε 0,41 ευρώ, συνεπεία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. του Χ.Α. των ανωτέρω 773.313 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, νέας (αρχικής) ονομαστικής αξίας 1,64 ευρώ, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε εν συνεχεία για την περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 1,64 σε 1,00 ευρώ συνεπεία της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,64 ευρώ ανά μετοχή.

Το άνω ποσό επιστροφής κεφαλαίου που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με την επιστροφή κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις 5.700 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, οι οποίες δεν δικαιούνται επιστροφή κεφαλαίου και διαμορφώνεται στο ποσό των 0,64118152 ευρώ ανά μετοχή.

Με απόφαση της Εταιρίας, η 2.1.2017 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 3.093.252 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την επομένη εργάσιμη 3.1.2017 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους και αποκόπτεται το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,64118152 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του reverse split και του συνόλου της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 4.1.2017 (record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου θα υπολογισθεί στο νέο αριθμό των μετοχών όπως θα έχει προκύψει μετά το reverse split.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 773.313 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα τελική ονομαστική αξία 1,00 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 9.1.2017. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στην ΕΝ.Α. του Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, ευρώ 0,64118152 ανά μετοχή ορίζεται η 10.1.2017 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Στην περίπτωση που οι επενδυτές έχουν τραπεζικό λογαριασμό στην πληρώτρια τράπεζα (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), η πληρωμή μπορεί να γίνει και με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου οι επενδυτές έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά.
  3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.

Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου από την Τράπεζα λήγει στις 30.6.2017. Από 1/7/2017 η πληρωμή της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, (Τατοΐου 21,145 61 Κηφισιά).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200 κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου).

Κηφισιά, 30 Δεκεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο