H εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 24η Μαΐου 2023, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν εν συνόλω 2.234.515 μετοχές και 2.234.515 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διευκρινίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή του α.50 παρ.1α του ν.4548/2018, οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν υπολογιστεί για το σχηματισμό της απαρτίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.1.2022 - 31.12.2022 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι

Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ

Κατά

Αποχή

2.234.515

73,55%

2.234.515

0

0

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η διάθεση μέρους των κερδών της χρήσης 2022 και μέρους των κερδών της χρήσης 2021, υπό τη μορφή διανομής μερίσματος συνολικού μεικτού ποσού € 0,2304082241 ανά μετοχή και η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 29η.05.2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (Record date) την 30η.05.2023 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του την 2α.06.2023.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι

Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ

Κατά

Αποχή

2.234.515

73,55%

2.234.515

0

0

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε, η συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1, περ. γ) του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι

Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ

Κατά

Αποχή

2.234.515

73,55%

2.234.515

0

0

Θέμα 4ο: Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 έναντι αμοιβής έως € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι

Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ

Κατά

Αποχή

2.234.515

73,55%

2.234.515

0

0

Θέμα 5ο: Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων» για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 έναντι αμοιβής συνολικού ποσού € 43.500, πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι

Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ

Κατά

Αποχή

2.234.515

73,55%

2.234.515

0

0

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι

Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ

Κατά

Αποχή

2.234.515

73,55%

2.234.515

0

0

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης ύψους 105.000 € μεικτών και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τρέχουσας χρήσης έως του ποσού των 105.000 € μεικτών και του α’ εξαμήνου επόμενης χρήσης έως του ποσού των 52.500 € μεικτών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι

Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ

Κατά

Αποχή

2.234.515

73,55%

2.234.515

0

0

Θέμα 8ο: Χορηγήθηκε άδεια και παρασχέθηκε έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι

Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ

Κατά

Αποχή

2.234.515

73,55%

2.234.515

0

0

Θέμα 9ο: Υπεβλήθη η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 10ο: Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών κατ’ άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2022.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι

Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ

Κατά

Αποχή

2.234.515

73,55%

2.234.515

0

0

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 11ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι

Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ

Κατά

Αποχή

2.234.515

73,55%

2.234.515

0

0

Θέμα 12ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι

Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ

Κατά

Αποχή

2.234.515

73,55%

2.234.515

0

0

Θέμα 13ο: Δεν προτάθηκαν άλλα θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παριστάμενους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Κηφισιά, 25 Μαΐου 2023