Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της και με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, ανακοινώνει την από 20/10/2017 ίδρυση μονομετοχικής (100%) θυγατρικής εταιρίας στο Λουξεμβούργο με την επωνυμία ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l. (Ανώνυμη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης).

Ανακοινώνει επίσης την παράλληλη ίδρυση της ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV SIF (εταιρεία μεταβλητού κεφαλαίου) στην οποία η ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l. είναι ο γενικός μέτοχος.

Κηφισιά, 23 Οκτωβρίου 2017