Ανακοινώνεται από την εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST) ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 30.05.2019 αποφάσισε :

Tη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων μίας χιλιάδων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών ευρώ (€ 201.061,38), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών η οποία θα κατέλθει από € 0,30 σε € 0,04 η κάθε μία, ήτοι κατά ποσό 0,26 ευρώ ανά μετοχή συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προσαύξησης των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί εν μέρει με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρία προς τους μετόχους, μετοχών εισηγμένων στην κύρια αγορά του Χ.Α. κυριότητας της Εταιρίας και συγκεκριμένα μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με αναλογία μία (1) μετοχή της εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για κάθε εκατό (100) μετοχές της εταιρίας ΑLPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και εν μέρει σε μετρητά κατά το λοιπό τμήμα του ποσού μείωσης.

 

Με μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. κατά το τελευταίο εξάμηνο στα 21,11 ευρώ ανά μετοχή και σε εκτέλεση της ως άνω μείωσης θα δοθεί μία μετοχή Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για κάθε 100 μετοχές της Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. και το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε μετρητά.

Οι μέτοχοι που κατέχουν κάτω από 100 μετοχές θα λάβουν επιστροφή κεφαλαίου αποκλειστικά σε μετρητά.

Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (30.932,52) και διαιρείται σε επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (773.313) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (0,04) λεπτών η κάθε μία.

Την 26.07.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 31.07.2019, ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 0,30 ευρώ σε 0,04 ευρώ και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή εν μέρει σε είδος και εν μέρει μετρητών κατά το λοιπό τμήμα του ποσού της μείωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 05.08.2019 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,04 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή εν μέρει σε είδος και εν μέρει σε μετρητά κατά το λοιπό τμήμα του ποσού μείωσης.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στην ΕΝ.Α. του Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 06.08.2019 (record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή εν μέρει σε είδος και δη σε μετοχές ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. και εν μέρει σε μετρητά, ορίζεται η 09.08.2019.

Η καταβολή των μετρητών θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως :

  1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».
  3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου από την Τράπεζα λήγει στις 31.12.2019.

Από 01.01.2020 η πληρωμή της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, (Τατοΐου 21,145 61 Κηφισιά).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200, κα Θάλεια Πάσχου).

Κηφισιά, 01 Αυγούστου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο