H ALPHA TRUST A.E.Π.Ε.Υ. («ALPHA TRUST») ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 18 Ιουλίου 2013 ενημέρωσης, και μετά τις εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών, ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η συναλλαγή υλοποιήθηκε μέσω της ALPHA TRUST A.E. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων που είναι κατά 100% θυγατρική της ALPHA TRUST.
Η ALPHA TRUST καλωσορίζει τους πελάτες, συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας.

Κηφισιά, 8 Οκτωβρίου 2013