Ανακοίνωση προς την Εναλλακτική Αγορά Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. (“ALPHA TRUST”) ανακοινώνει συναλλαγή η οποία ολοκληρώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2012 και αφορά στην πώληση της δραστηριότητας της Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας Βρετανών πελατών της θυγατρικής της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Taylor Young Investment Management Ltd. (“TYIM”).

Ο αγοραστής, η εταιρεία Rathbone Brothers Plc., ιδρύθηκε το 1742 και  είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιδιώτες, φιλανθρωπικά ιδρύματα και επαγγελματίες συμβούλους. Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω της Rathbone Investment Management Limited («Rathbones») που είναι η κύρια θυγατρική της Rathbone Brothers Plc..

Η συναλλαγή αφορά αποκλειστικά σε χαρτοφυλάκια Βρετανών πελατών στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξαιρεί τους διεθνείς πελάτες για τους οποίους εναλλακτικές λύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στις 2 Νοεμβρίου 2012 τα κεφάλαια υπό διαχείριση της TYIM ανήλθαν στο ποσό των £337 εκατομμυρίων. Εκτιμάται ότι το συνολικό τίμημα της συναλλαγής δεν θα υπερβεί το ποσό των £10 εκατομμυρίων σε μετρητά. Το συνολικό τίμημα θα απαρτίζεται από μία αρχική πληρωμή ποσού £2,6 εκατομμυρίων και πρόσθετες σταδιακές πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2013 και Νοέμβριο του 2014. Οι σταδιακές αυτές πληρωμές θα υπολογιστούν επί τη βάσει της αξίας των κεφαλαίων που θα μεταφερθούν στην Rathbones κατά την περίοδο των επομένων 18 μηνών.

Με βάση τα δεδομένα της συμφωνίας που υπεγράφη η συνολική αξία της συναλλαγής δεν θα μπορεί να υπερβεί το ποσό των £15 εκατομμυρίων. Το ποσοστό συμμετοχής της ALPHA TRUST στην ΤΥΙΜ ανέρχεται σήμερα σε 81,38%.

Ως μέρος της συναλλαγής, η διαχειριστική ομάδα της ΤΥΙΜ υπό τον κύριο Peter Thomson εντάχθηκε στο δυναμικό της Rathbones. Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, ο κύριος Thomson παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA TRUST στις 6 Νοεμβρίου 2012 και θα συνεχίσει στα καθήκοντά του ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΥΙΜ έως ότου ολοκληρωθεί η μεταφορά των πελατών στην Rathbones.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Thomson για τη θετική του συμβολή στην εξέλιξη της εταιρείας και να του ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία στη Rathbones.

ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ

Η ALPHA TRUST αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή κεφαλαίων στην Ελλάδα. Η εταιρεία ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών. Με ιστορία άνω των 25 ετών, η εταιρεία διακρίνεται για τη συνέπεια, την καινοτομία και την αριστεία.