ALPHA TRUST

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 882401000)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 6 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση των από 3.6.2015 και από 7.6.2017 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί «Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007», ως προς τον χειρισμό των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν και/ή θα αποκτηθούν δυνάμει των άνω αποφάσεων.
  2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 541.319,10 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 1,00 σε € 0,30 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
  3. Απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:

  • Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 20η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.
  • Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά (τηλ. 210 62 89 200, fax. 210 62 34 242), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Κηφισιά, 15 Ιανουαρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο