Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ομολόγων βασίζεται σε στρατηγικές που δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως οικονομικής συγκυρίας, χρηματοοικονομικών μεγεθών και κατάστασης αγοράς.

Βασικά Χαρακτηριστικά Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορία  Ομολογιακά Διεθνή
Όνομα Διαχειριστή Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Ημερομηνία έναρξης
11/07/2011

Τα στοιχεία αφορούν στην κλάση μεριδίων R.

Δείκτης Κινδύνου

Περισσότερες Πληροφορίες

Πού επενδύει

Επενδύει κυρίως σε τίτλους διαφορετικής πιστοληπτικής διαβάθμισης αλλά και διαφορετικών τομέων (εταιρικά, κρατικά, υπερεθνικά), καθιστώντας το επίπεδο πιστωτικού κινδύνου μεσαίο προς υψηλό και τους κινδύνους κράτους και πληθωρισμού μεσαίους.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι γνωρίζουν τους κινδύνους επένδυσης σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, έχουν χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών και επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν περαιτέρω το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Συνεπώς, το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 3 ετών.

Πώς να επενδύσετε

H συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με τον παρακάτω εύκολο τρόπο.

  1. Επικοινωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί μαζί μας.
  2. Ενημερώνεστε για το αμοιβαίο κεφάλαιο από το Έντυπο Βασικών Πληροφοριών (KID).
  3. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου συνεργάτη μας υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο της επιλογή σας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.