Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκε ο απολογισμός για τα μεγέθη του 2022 και η διανομή μερίσματος, ανερχόμενο σε 0,2304 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 29.05.2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) η 30.05.2023 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις/κρατήσεις) η 02.06.2023.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Κρις Αίσωπος, αναφερόμενος στη χρήση 2022, τόνισε ότι ο κλάδος διεθνώς αντιμετώπισε αντίξοες συνθήκες αγορών οι οποίες δεν είχαν παρουσιαστεί για αρκετές δεκαετίες. «Η χώρα μας, όπως και η ALPHA TRUST, βρέθηκε σε σχετικά ευνοϊκότερη θέση, γεγονός που σε συνδυασμό με την εξομάλυνση των συνθηκών την τρέχουσα χρονιά, μας καθιστά αισιόδοξους για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές».

 

 Κηφισιά, 24 Μαΐου 2023