Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST συνεχίζουν την παράδοση των κορυφαίων αποδόσεων, κατακτώντας με συνέπεια και σε συνέχεια χρόνου διακρίσεις που τα έχουν καταξιώσει στην ελληνική αγορά.

Κάτω από δύσκολες αναμφισβήτητα συνθήκες, όπου ο Γενικός Δείκτης ΧΑ καταγράφει απώλειες -32,91% το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R, υπεραποδίδει συντριπτικά του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς, σημειώνοντας θετική απόδοση 212,27% τα τελευταία 23 έτη, ακέραια έτη λειτουργίας από την έναρξή του. Συγκριτικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια της κατηγορίας του, καταλαμβάνει τη 2η θέση στα 9 Μετοχικά Α/Κ Ελλάδος (συμπεριλαμβάνονται τα ενεργά Α/Κ καθόλη τη διάρκεια της περιόδου). Υπεραπόδοση σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς σημείωσε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε περίοδο 1, 3, 5, 10 και 20 ετών, αλλά και καλύτερη απόδοση από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Ομοίως, το ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ – R* με απόδοση 285,80% (μέση ετήσια απόδοση 6,05%) καταλαμβάνει την 1η θέση στα συνολικά 8 Α/Κ της κατηγορίας του την αντίστοιχη περίοδο 23 ετών (ακέραια έτη λειτουργίας από την έναρξή του) σημειώνοντας υπεραπόδοση έναντι και του δείκτη αναφοράς του σε διαφορετικές περιόδους (1, 3, 5, 10 και 20 έτη).

Σημαντικές διακρίσεις καταγράφει το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – R**. Με απόδοση 476,22% (μέση ετήσια απόδοση 7,57%) κατατάσσεται 2ο στα συνολικά 4 Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδος στα 24 έτη (ακέραια έτη λειτουργίας από την έναρξή του). Από τη χρονιά του PSI (2012) η απόδοση του Α/Κ, ανήλθε σε 416,89% (μέση ετήσια απόδοση 26,45%) από τις κορυφαίες παγκοσμίως.

Αξίζει να τονισθεί, η σημαντική επίδοση του A/K ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ*, από τα πρώτα Α/Κ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Με τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας το 2018, κατέκτησε στην 10ετία, την πρώτη θέση ανάμεσα σε συνολικά 26 Μικτά Α/Κ, με απόδοση 62,16%, (μέση ετήσια απόδοση 4,95%), υπογραμμίζοντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της ALPHA TRUST στην προσφορά εξειδικευμένων επενδυτικών λύσεων για τη διαχείριση αποθεματικών Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Η μέση απόδοση της κατηγορίας στο εν λόγω διάστημα διαμορφώθηκε στο 7,59%.

Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης που ασκείται με συνέπεια στην τριακονταετή και πλέον διαδρομή της ALPHA TRUST στο χώρο διαχείρισης κεφαλαίων στη χώρα μας, επιβεβαιώνεται και από τις διακρίσεις που έχει λάβει από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης διαχειριστών Citywire και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Morningstar® για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχει υπό τη διαχείρισή της.

O πίνακας με τις πρόσφατες αξιολογήσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Alpha Trust από την Morningstar®.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α/Κ ALPHA TRUST

Το ενημερωτικό δελτίο, το KIID, οι κανονισμοί, και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση των Α/Κ της ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.alphatrust.gr, από τα γραφεία της εταιρείας και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.

*Οι τοποθετήσεις σε εκδόσεις Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνούν το 35% του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ.

**Οι τοποθετήσεις σε εκδόσεις Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνούν το 65% του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ.

Ιστορικό Δεικτών Αναφοράς: ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R: Γενικός Δείκτης Χ.Α., ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ – R: 50% Γ.Δ.Χ.Α.+ 50% SBEUL από 08/02/1995 έως 29/12/2017, 50% Γ.Δ.Χ.Α.+ 50% BCEC1T από 1/1/2018.

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ALPHA TRUST, Thomson Reuters Datastream, Πηγή μέσων όρων κατηγορίας και κατατάξεων Α/Κ: ΕΘΕ http://www.ethe.org.gr/

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ