Ως μία από τις αποδοτικότερες μετοχικές επενδυτικές επιλογές στην Ελλάδα για το 2018 και με μεγάλη αντοχή στη χρηματιστηριακή υποχώρηση, αναδείχθηκε η μετοχή της Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. μοναδική πλέον εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο Χ.Α. Η απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής κατά το 2018 συγκρατήθηκε στο (-2,45%) όταν ο Δείκτης της Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χ.Α., υποχώρησε κατά το ίδιο διάστημα κατά (-21,97%).

 

Η μετοχή διαπραγματεύεται σταθερά με μεγάλο discount έναντι της εσωτερικής της αξίας που έφτασε μέσα στο 2018 στο 30,41% και στο ελάχιστο στο 12,44%. Η περαιτέρω υποχώρηση της Χρηματιστηριακής Αγοράς κατά τον Ιανουάριο οδήγησε το discount της μετοχής στο 21,41% έναντι της εσωτερικής της αξίας στις 23 Ιανουαρίου 2019.

 

Απόδοση  Χαρτοφυλακίου 41% Έναντι (-73%) του Γενικού Δείκτη στο Χ.Α. από Ίδρυσής της

Η εσωτερική αξία της μετοχής Alpha Trust-Ανδρομέδα έχει αυξηθεί από την ίδρυσή της (25/7/2000) μέχρι τις 31/12/2018 κατά 41,15% όταν κατά την ίδια περίοδο ο Δείκτης της Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χ.Α. έχει υποχωρήσει κατά (-72,92%). Η μεγάλη απόδοση του χαρτοφυλακίου της Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. αποδίδεται στη σωστή επενδυτική προσέγγιση των οικονομικών συνθηκών και των επιχειρηματικών θεμελιωδών μεγεθών των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών. Στο τέλος του 2018 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ήταν τοποθετημένο κατά 91% σε εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες, ενώ ποσοστό 2% ήταν σε ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Στο μετοχικό της χαρτοφυλάκιο το 2018 ήταν μειωμένη η συμμετοχή του τραπεζικού κλάδου.
Οι 5 μεγαλύτερες συμμετοχές κατά τη λήξη του 2018 ήταν στις εταιρείες Quest Συμμετοχών, Τιτάν, Πλαστικά Θράκης, ΕΛΒΕ και Ιασώ.

 

Μερισματικές αποδόσεις


Η Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, έχοντας επιστρέψει στο μέτοχο
€70,33 εκατ., αποτελεί μία εταιρεία με υψηλότατες μερισματικές αποδόσεις και επιστροφές κεφαλαίων ακόμη και σε δύσκολες περιόδους. Για τη χρήση 2017, η εταιρεία προχώρησε σε διανομή μερίσματος 0,75 ευρώ/μετοχή γεγονός, που διαμόρφωσε μερισματική απόδοση (την περίοδο αποκοπής δικαιώματος στο μέρισμα) της τάξης του 3,5% που ήταν μέσα στις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις ανάμεσα στις εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χ.Α.

Κηφισιά, 25 Ιανουαρίου 2019