Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 08.10.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ο κος Νικόλαος Τζανέτος αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης.

Κηφισιά, 8 Οκτωβρίου 2019