Καλύτερες  αποδόσεις  από  αυτές  των  δεικτών  αναφοράς  τους  καθόλη  την  5ετία  της  κρίσης (31.12.2009‐31.12.2014) κατέγραψαν για ακόμη μία φορά τα αμοιβαία κεφάλαια της ALPHA TRUST. Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  Ένωσης Θεσμικών  Επενδυτών,  την  πρωτιά  σε  απόδοση  για  το  έτος  κατέκτησε  το Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ενώ αξίζει να σημειωθεί  ότι το Α/Κ βρίσκεται στην πρώτη θέση από το 2010, έτος ουσιώδους αλλαγής επενδυτικού σκοπού και επενδυτικής πολιτικής του, με απόδοση 5,61% έναντι απωλειών (‐60,06%) του δείκτη αναφοράς  του  (στοιχεία  31.12.2010‐31.12.2014).

Στην  πρώτη  πεντάδα  των  υψηλότερων  αποδόσεων  των  μετοχικών Α/Κ Ελλάδας για το έτος κατατάσσεται και το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND, το  οποίο επίσης από  το έτος έναρξής  του  το 1995, υπεραποδίδει συντριπτικά  του Γενικού Δείκτη Χ.Α. που σημείωσε πτώση (‐9,62%), σημειώνοντας απόδοση 259,20% (στοιχεία 31.12.1995‐31.12.2014).

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο αμοιβαία έχουν αξιολογηθεί από το διεθνή οίκο Morningstar® με την υψηλότερη συνολική αξιολόγηση των 5 αστέρων (στοιχεία 31/12/2014).

Επίσης  με  στοιχεία  τέλους  2014,  υψηλή  αξιολόγηση  τεσσάρων  αστέρων  έλαβε  και  το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, το οποίο στην περίοδο τριετίας, κατέκτησε  την  πρώτη  θέση  ανάμεσα  στα  συνολικά  31  μικτά  Α/Κ  με  απόδοση  97,68%, υπογραμμίζοντας  την  πολυετή  εμπειρία  και  την  τεχνογνωσία  της  ALPHA TRUST  στην  προσφορά  εξειδικευμένων  επενδυτικών  λύσεων  για  τη  διαχείριση  αποθεματικών  Επαγγελματικών  Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Την  υψηλότερη  απόδοση  στο  σύνολο  των  Αμοιβαίων  Κεφαλαίων  της  ALPHA TRUST  για  το  2014 σημείωσε το S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (16,82%) επιβεβαιώνοντας το προβάδισμα της εταιρείας στη διαχείριση σύγχρονων εταιρικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Το Α/Κ κατέλαβε την 6η   θέση μεταξύ 22 Αμοιβαίων Κεφαλαίων της κατηγορίας του. Ακολούθως, στην κατάταξη των καλύτερων αποδόσεων της εταιρείας, τη 2η  θέση κατέκτησε το Α/Κ  TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS (6,58%). Θετικές ήταν για το έτος και οι αποδόσεις που σημείωσαν τα Α/Κ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND (4,44%)  και  ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS  ΜΕΤΟΧΙΚΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  (4,08%),  το  οποίο  κατέλαβε και την 3η  θέση στην κατηγορία των Διεθνών Μετοχικών Α/Κ. Το GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ τέλος, κατέλαβε την 3η  θέση στην κατηγορία των Ομολογιακών  Α/Κ Ελλάδος απ' τα 13 Α/K που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία του (μη συμπεριλαμβανομένων  των  Α/Κ  που  δραστηριοποιήθηκαν  το  2014),  ενώ  καταλαμβάνει  τη  2η   θέση  για  διάστημα  3ετίας  (31.12.2011 ‐ 31.12.2014) με απόδοση 172,15%. Οι αξιόλογες αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων της ALPHA TRUST, στη χρονιά που μας πέρασε, καταδεικνύουν  τη  συνέπεια  της  εταιρείας  ως  προς  την  προσφορά  επενδυτικών  προϊόντων  που  ανταποκρίνονται  με  επιτυχία  τόσο  στις  ανάγκες  επενδυτών  που  αναμένουν  υπεραξίες  κυρίως  από  ελληνικές μετοχές, όσο και εκείνων που αναζητούν πρόσβαση στις μεγάλες διεθνείς αγορές.

Το ενημερωτικό δελτίο και το KIID των Α/Κ της ALPHA TRUST, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www2.alphatrust.gr από τα γραφεία της & τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.

© 2014 Morningstar Inc. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ:

(1)  αποτελούν ιδιοκτησία  της Morningstar®  και  της   ALPHA TRUST, (2)  δεν  επιτρέπεται  η  αντιγραφή  τους  ή  η  διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar® και  η  ALPHA TRUST,  δεν  ευθύνονται  για  τυχόν  ζημίες  ή  απώλειες  που  μπορεί  να  προκληθούν  από  την  καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.   Το  Morningstar Rating™  είναι  μια  αξιολόγηση  της  παρελθούσας  απόδοσης  ενός  Αμοιβαίου  Κεφαλαίου  που  βασίζεται  τόσο  στην  απόδοση,  όσο  και  στον  κίνδυνο  και  η  οποία  παρουσιάζει  πώς  παρόμοιες  επενδύσεις  κινούνται  σε  σχέση  με  τον  ανταγωνισμό.  Μια  υψηλή  αξιολόγηση  δεν  είναι  επαρκής  για  την  ανάληψη  μιας  επενδυτικής απόφασης.   Η  αξιολόγηση  πραγματοποιήθηκε  με  στοιχεία  τελευταίου  μήνα  σε  πανευρωπαϊκή  βάση   και  αφορούσε  στις  περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Η  διάκριση  των  5  αστέρων  δίνεται  από  την Morningstar®  μόλις  στο  10%  των  καλύτερων  αμοιβαίων  κεφαλαίων  κάθε  κατηγορίας  της  Morningstar®,  πιστοποιώντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  την  ποιότητα  και  συνέπεια  της διαχείρισης που ασκείται.

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ