Το 2016 τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST ξεχώρισαν για μια ακόμη φορά σημειώνοντας κατά κύριο λόγο θετικές αποδόσεις, ενώ παράλληλα το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά 11,32%.

Την υψηλότερη απόδοση από όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST σημείωσε το Ομολογιακό Α/Κ Ελλάδας ALPHA TRUSTΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Το Α/Κ κατέγραψε απόδοση 13,37% με το μέσο όρο της κατηγορίας του να ανέρχεται σε 10,17%. Αξίζει εδώ να σημειωθεί η εξαιρετική επίδοση του Α/Κ σε επίπεδο πενταετίας σημειώνοντας απόδοση 267,75% καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση από τα οκτώ Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των Ομολογιακών Α/Κ Ελλάδας το εν λόγω διάστημα.

Τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των Ομολογιακών Διεθνών Α/Κ από τα 12 Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω κατηγορία, κατέλαβε το Α/Κ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND σημειώνοντας απόδοση 4,28%, με το μέσο όρο της κατηγορίας του να καταγράφει απόδοση 3,98%. Αξιόλογη είναι επίσης η μέση ετήσια απόδοση, 7,29%, του Α/Κ σε επίπεδο πενταετίας. Την αντίστοιχη θέση καταλαμβάνει επίσης και το Α/Κ ALPHA TRUST EURO MONEYMARKET FUND -SHORT TERM στην κατηγορία των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με απόδοση 0,43%.

Ικανοποιητική ήταν για την περασμένη χρονιά και η πορεία των Μικτών Α/Κ της εταιρείας. Το A/K ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO πέτυχε απόδοση 6,96% και τα Α/Κ ΙNTERLIFE ΜΙΚΤΟ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ 6,61% και 5,06% αντιστοίχως. Ο μέσος όρος της κατηγορίας των μικτών Α/Κ η οποία αριθμεί 31 Α/Κ, για το 2016 ανήλθε σε 3,82%.

Στην κατηγορία των Μετοχικών Διεθνών Fund of Funds, το Α/Κ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ FUNDOF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ σημείωσε απόδοση 5,44% και στην κατηγορία των Μετοχικών Διεθνών το Α/Κ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,43%.

Στην κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας τα Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGYΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND πέτυχαν και αυτά θετική  απόδοση 2,73% και 2,16% αντιστοίχως, ξεπερνώντας το δείκτη αναφοράς τους.

Τέλος, στην κατηγορία των Μικτών Fund of Funds το A/K TEA INTERAMERICAN GLOBALBALANCED FUND OF FUNDS σημείωσε απόδοση 2,30% ενώ οριακές απώλειες 0,12% σημείωσε το Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDSBALANCED.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι από τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς, οι λύσεις συνταξιοδοτικού προγραμματισμού που προσφέρει η ALPHA TRUST εμπλουτίστηκαν με το νέο Α/Κ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ –ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ –ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ.

Η ανάθεση της διαχείρισης των αποθεματικών του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης στην ALPHA TRUST, ισχυροποιεί τη σημαντική θέση που κατέχει σήμερα η εταιρεία στη διαχείριση κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών και Επαγγελματικών - Συνταξιοδοτικών Ταμείων.

Πηγή μέσων όρων κατηγορίας: ΕΘΕ: http://www.ethe.org.gr/

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α/Κ  ALPHA TRUST      
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1 Έτος 3 Έτη 5 Έτη
   31/12/2015–31/12/2016  31/12/2013– 31/12/2016 31/12/2011– 31/12/2016
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 2,16% -35,31% 25,46%
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995      
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,73% -32,58% 7,62%
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 512/23.8.2007      
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,43% 19,27% 43,43%
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999      
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 5,44% 31,92% 61,74%
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010      
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED  FUND OF FUNDS * 2,30% 12,89% -
Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 175/21.6.2013      
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced** -0,12% -  
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 191/9.12.2013      
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ 6,96% -13,24% 53,79%
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995      
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 24/840/16.7.2008 5,06% -4,01% 96,49%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ 6,61% -16,61% 54,60%
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 62/23.12.2003,  ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003      
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class *** - - -
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016      
ALPHA TRUST  ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13,37% 33,84% 267,75%
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994      
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4,28% 11,09% 42,17%
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000      
ALPHA TRUST  Euro Money Market Fund - Short Term 0,43% 0,84% 2,58%

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

 

* Έναρξη Α/Κ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS:1/7/2013

**Έναρξη Α/Κ ECLECTIC Fund of Funds – Balanced : 03/01/2014

*** Έναρξη Α/Κ TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό– Balanced: 01/07/2016