ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ
ALPHA TRUST ΚΑΙ ΤΟ 2010

Για ακόμη μια χρονιά, τα αμοιβαία κεφάλαια της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ συνέχισαν την παράδοση των κορυφαίων αποδόσεων σε Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και ιδιαίτερα στην κατηγορία των Μετοχικών Εσωτερικού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, την 3η θέση στην κατηγορία Μετοχικών Εσωτερικού, η οποία αριθμεί συνολικά 51 αμοιβαία κεφάλαια, κατέλαβε το αμοιβαίο κεφάλαιο ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 ) σημειώνοντας θετική διαφορά από τον Γενικό Δείκτη ΧΑ κατά 12,71%, διατηρώντας τη θέση του και στο διάστημα της τριετίας 2007-2010. Επιπλέον, στην ίδια κατηγορία, επίσης για το διάστημα της τριετίας, το ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ (Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58546/Β737, ΦΕΚ 679/Β/8.8.1991) κατατάσσεται 1ο από τα 46 συνολικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και από την έναρξή του στις 13/8/1991  παραμένει σταθερά στην 1η θέση της κατηγορίας του έχοντας σημειώσει σωρευτική απόδοση 617,09% έναντι 41,31% του Γενικού Δείκτη ΧΑ.
Παράλληλα, ιδιαίτερα αξιόλογη απόδοση για το 2010 σημείωσε και το αμοιβαίο κεφάλαιο ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού (Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000)   η οποία ανήλθε σε 9,83%. Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι το 2010 η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ, εμπλουτίζοντας το προϊοντικό  της χαρτοφυλάκιο, δημιούργησε το αμοιβαίο κεφάλαιο S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό (Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 57/16.6.2010) καιτο αμοιβαίο κεφάλαιο ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999), με στόχο την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών για πρόσβαση στις μεγάλες διεθνείς αγορές, ενώ στην κατηγορία των Μετοχικών Εσωτερικού η εταιρία δημιούργησε το αμοιβαίο κεφάλαιο ALPHA TRUST NEWSTRATEGY (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ. Κεφαλ.:  512/23.8.2007, Τελευταία τροποποίηση κανονισμού:Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 69/11.10.2010, Α.Π.4329/12.10.2010) απευθυνόμενη σε επενδυτές που αναζητούν υπεραξίες κυρίως από ελληνικές μετοχές, στοχεύοντας παράλληλα στον περιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με την αγορά.
Οι δυναμικές αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ., τόσο σε επίπεδο έτους, όσο και τριετίας αλλά και από την έναρξή τους, αποτελούν επιβεβαίωση του γεγονότος των σταθερών διακρίσεων που έχουν κατακτήσει εδώ και χρόνια στην ελληνική αγορά.

 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ   ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ALPHA TRUST

Ημ/νία λήξης περιόδου αναφοράς: 31/12/2010

 

1 Έτος

3 Έτη

5 Έτη

 

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ      
ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

-32,68%

-54,90%

-29,86%

Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58546/Β737, ΦΕΚ 679/Β/8.8.1991      
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-22,91%

-55,33%

-32,85%

Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995      
ALPHA TRUST NEW STRATEGY

-28,74%

-56,29%

 

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ. Κεφαλ.:  512/23.8.2007

Τελευταία τροποποίηση κανονισμού:Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 69/11.10.2010, Α.Π.4329/12.10.2010

     
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ      
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE

9,83%

-12,13%

9,31%

Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000       
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS (σημ.1)      

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

Τελευταία τροπ.κανον.: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.:71/25.11.2010

     
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ      
S&B  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL (σημ.1)      
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010.      
ΜΙΚΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ      
ALPHA TRUST EUROSTAR

-22,40%

-37,78%

-17,79%

Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995       
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ (σημ.2)

-23,03%

-40,43%

-30,14%

Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 62/23.12.2003,ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003      
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

-23,44%

-23,44%(*)

 
Αδ. Συστ.: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.:24/840/16.7.2008      
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ      
GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

-17,16%

-15,99%

-13,94%

Αδ. Συστ.:  Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994      
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ      
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

-0,37%

-3,73%

0,97%

Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000      
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ      
GENIKI ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

-0,70%

4,59%

10,59%

Αδ. Συστ.: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

 

Σημειώσεις:
(σημ.1) : Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του Κανονισμού Συμπεριφοράς των ΑΕΔΑΚ , τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας ή δωδεκάμηνο στην ίδια κατηγορία, δεν επιτρέπεται να ανακοινώνουν την απόδοσή τους.
(σημ.2): Ημερομηνία έναρξης διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων από την ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. 12/12/2008

(*) από την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου 07/08/2008