Διάθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην Κύπρο από την cdbGlobalCapital

 

Σε στρατηγική συνεργασία προχώρησαν η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. και η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών cdbGlobalCapital (“Global Capital Securities and Financial Services Ltd”), με αντικείμενο τη διάθεση 8 επιλεγμένων αμοιβαίων κεφαλαίων στην αγορά της Κύπρου. Η συνεργασία αυτή συνδυάζει το κορυφαίο επίπεδο διαχείρισης που προσφέρουν στους μεριδιούχους τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει η cdbGlobalCapital στους πελάτες της.

Έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου από τις 5 Ιουλίου, τα εν λόγω αμοιβαία κεφάλαια της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατίθενται στην Κύπρο από την cdbGlobalCapital, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

Πέραν της διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στρατηγικό στόχο αυτής της συνεργασίας αποτελεί και η διαχείριση ατομικών χαρτοφυλακίων θεσμικών επενδυτών συνδυάζοντας την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει οι δύο οργανισμοί στο συγκεκριμένο κλάδο.

H cdbGlobalCapital, η οποία αποτελεί θυγατρική εταιρεία της cdbbank (“Cyprus Development Bank”), δραστηριοποιείται ενεργά στην παροχή, επενδυτικών υπηρεσιών ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών και συμβουλών σε επιχειρήσεις, ως Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ειδικότερα, η cdbGlobalCapital είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών της Κύπρου, καθώς και remote member του Χ.Α., ενώ στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται θεσμικοί επενδυτές, νομικά πρόσωπα και ιδιώτες.

H ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι θυγατρική της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. η οποία ιδρύθηκε το 1987 και είναι η πρώτη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα. Η ALPHA TRUST συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων της τελευταίας δεκαετίας και αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα. Η ALPHA TRUST δραστηριοποιείται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών στην Ελλάδα, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Taylor Young Investment Management Limited.