Στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των Δεικτών Αγορών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που έλαβε χώρα στις 24 Νοεμβρίου 2022, ανακοινώθηκε η ένταξη της ALPHA TRUST στον Δείκτη ATHEX ESG, στον οποίο περιλαμβάνονται οι εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες με υψηλό βαθμό υιοθέτησης των ESG κριτηρίων που άπτονται του τριπτύχου Κοινωνία, Περιβάλλον και Εταιρική Διακυβέρνηση.

Η ALPHA TRUST ευχαριστεί το Χρηματιστήριο Αθηνών για την αναγνώριση της συνεπούς, επί 35 έτη, προσπάθειας της για βιωσιμότητα και διαφάνεια. Επιπλέον, επιθυμεί να ευχαριστήσει τους ανθρώπους της εταιρείας που υποστηρίζουν καθημερινά τη στρατηγική της.