Στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. στις 10/12/2018, αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειάς της για 3 επιπλέον έτη, μέχρι την 31.12.2022.

Σύμφωνα με τη Διαχειρίστρια Εταιρία ALPHA TRUST, οι τρέχουσες αποτιμήσεις αρκετών εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών υπολείπονται σημαντικά της πραγματικής τους αξίας και των προοπτικών τους, σε ένα σταδιακά ευνοϊκότερο περιβάλλον για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, τυχόν ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου εντός του 2019, παρουσιάζει ιδιαίτερες  προκλήσεις, καθώς όπως εκτιμά η Διαχειρίστρια Εταιρία, το 2019 είναι έτος έντονων διακυμάνσεων, λόγω και των τριπλών εκλογικών αναμετρήσεων. 

Σταθερά προσηλωμένη στην επενδυτική της στρατηγική, ακόμα και στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., μοναδική πλέον εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο Χ.Α., συνέχισε διαχρονικά τις τοποθετήσεις σε αξιόλογες εταιρίες με ελκυστικές αποτιμήσεις, ανεξάρτητα από την κεφαλαιοποίησή τους, προσφέροντας ικανοποιητικές μακροχρόνιες αποδόσεις.

 

Η στρατηγική αυτή επιλογή αποδείχθηκε πετυχημένη αφού από τον Απρίλιο του 2013 (29/4/2013), έως τον Δεκέμβριο του 2018 (20/12/2018), το χαρτοφυλάκιο της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. κατέγραψε κέρδη 10,34%, έναντι απώλειας -30,50% του Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση, υπερψηφίστηκε η διαγραφή 16.472 ιδίων μετοχών. Μετά τη διαγραφή αυτή, ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε 401.136. Στις 20/12/2018, η μετοχή της εταιρίας, με τιμή κλεισίματος €20,40 διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -20,25%.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. θα συνεχίσει να αποτελεί το κατάλληλο επενδυτικό μέσο για τη μακροπρόθεσμη δημιουργία υπεραξίας στον μέτοχο, καθώς οι επιλογές της δεν επηρεάζονται από παροδικές συγκυρίες, αλλά στηρίζονται σταθερά στην παρακολούθηση θεμελιωδών μεγεθών των εταιριών.

Κηφισιά, 21 Δεκεμβρίου 2018