Νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο «TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds» από την ALPHA TRUST