Στις 07/06/2019 πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών από τη διοίκηση της ALPHA TRUST. Παρουσιάστηκε η διεθνής εικόνα για τον κλάδο της διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς και οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά. Παρότι το 2018 υπήρξε δύσκολη χρονιά με ιδιαίτερα νευρικές αγορές σε αβέβαιο πολιτικό και οικονομικό τοπίο, ο κλάδος επέδειξε αντοχές και οι ροές κεφαλαίων υπήρξαν θετικές. Αντιθέτως, οι αποτιμήσεις των εταιρειών μειώθηκαν δυσανάλογα με τους δείκτες που ωστόσο οδήγησαν σε ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Η ALPHA TRUST βελτίωσε οριακά το μερίδιο αγοράς της, όμως εξαιτίας της κακής συγκυρίας είδε μείωση στα κέρδη, ενώ οι αριθμοδείκτες παρέμειναν υγιείς (μηδενικός δανεισμός, περιθώριο μεικτού κέρδους 60,65 %, περιθώριο EBITDA 21,26%).

To τρέχον έτος οι αγορές ξεκίνησαν με έντονη άνοδο, με την Ελλάδα να είναι πρώτη σε απόδοση παγκοσμίως. Εφόσον διατηρηθεί η τάση και το δεύτερο μισό του έτους, τα αποτελέσματα αναμένονται θετικά, καθώς η ALPHA TRUST επηρεάζεται σε σημαντικό ποσοστό από την πορεία των ελληνικών αξιών.

Η μετοχή κατά το 2018 παρουσίασε άνοδο 32,87 %, ενώ ο Γενικός Δείκτης ΧΑ υποχώρησε κατά 23,56 %. Η εμπορευσιμότητα της μετοχής εξακολουθεί ισχνή, γεγονός που προβληματίζει την διοίκηση.

Οι μέτοχοι της ALPHA TRUST, από την εισαγωγή της εταιρείας στην ΕΝΑ το 2008 έχουν απολάβει διανομές μερισμάτων και κεφαλαίου ύψους 12,1 εκατ., ήτοι ποσού περίπου ίσο με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της εταιρείας.

Ετήσια Παρουσίαση Αναλυτών

Το υλικό της παρουσίασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphatrust.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).