Πρωτοπόρο Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα επένδυσης
για τους εργαζόμενους της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. σε συνεργασία με την INTERAMERICAN και την ALPHA TRUST

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 - Στο πλαίσιο βέλτιστης διαχείρισης του Ομαδικού Συνταξιοδοτικού Προγράμματος των Εργαζομένων της στην Ελλάδα, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., σε συνεργασία με την INTERAMERICAN, υπεύθυνη για την επένδυση μέρους των ασφαλιστικών αποθεμάτων της S&B, προχώρησε στη δημιουργία του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό (Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 57/16.6.2010) με διαχειριστή την ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Το S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τα ειδικά χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού προγράμματος που προσφέρει η S&B στους εργαζομένους της στην Ελλάδα, έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και επενδύει κατά κύριο λόγο σε επιλεγμένα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εξειδικευμένων οίκων του εξωτερικού, με την αξιοπιστία, την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει η ALPHA TRUST.

Η συνολική λύση του συνταξιοδοτικού προγράμματος που προσφέρει η S&B στους εργαζομένους της, μέρος του οποίου συνιστά το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο, είναι εναρμονισμένη με τα πλέον σύγχρονα εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα που λειτουργούν στο εξωτερικό και ενισχύει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανθρώπινου Δυναμικού, που η εταιρεία έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σε όλες τις χώρες διεθνώς όπου κυρίως δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται.

Οι συνεργαζόμενοι

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. είναι η μητρική εταιρεία διεθνούς ομίλου εταιρειών, με αντικείμενο την εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων. Αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες των βιομηχανικών ορυκτών, παράγει σειρά διαφοροποιημένων και εξειδικευμένων προϊόντων για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών (όπως χυτήρια, χαλυβουργία, κατασκευές και δομικά υλικά, μεταλλουργία, γεωργία).Έχει εκτεταμένη διεθνή δραστηριότητα σε ολόκληρη την υφήλιο, ηγετικές θέσεις στις κύριες αγορές προϊόντων της και πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες.

Η INTERAMERICAN, από τις ηγέτιδες εταιρείες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, εστιάζει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη ομαδικών ασφαλίσεων και ειδικότερα σε προγράμματα επενδυτικού συνταξιοδοτικού χαρακτήρα που παρέχουν δυνατότητα αναπλήρωσης του εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση. Σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα όσον αφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα, τα ατομικά καθώς και τα ομαδικά επενδυτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα της INTERAMERICAN αποτελούν αξιόπιστη λύση τόσο για ιδιώτες όσο και για το προσωπικό των επιχειρήσεων.

Η ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα. Από το 2009, η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ., θυγατρική της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ., συνεργάζεται με την INTERAMERICAN για την από κοινού δημιουργία επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία συνδέονται με ρήτρα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ALPHA TRUST.