Αποδόσεις που ξεπέρασαν τα προ κρίσης επίπεδα κατέγραψαν τα ελληνικά αμοιβαια κεφάλαια της ALPHA TRUST κατά το 2013. α υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν την ίδια περίοδο σε ποσοστό άνω του 50%, μετά και από την εξαγορά της Κύπρου Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μετοχικά Ελλάδας 

Ιδιαίτερα  ικανοποιητική  ήταν  για  την  περασμένη  χρονιά  η  πορεία  των  μετοχικών  αμοιβαίων κεφαλαίων Ελλάδας  της ALPHA TRUST με απόδοση 32,92% για  το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND και 23,09% για το ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού. Υπενθυμίζεται ότι τα ως άνω αμοιβαία έχουν αξιολογηθεί από το διεθνή οίκο Morningstar με τις υψηλότερες συνολικές αξιολογήσεις 5 και 4 αστέρων αντίστοιχα. 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND  με  απόδοση  31,80% κατατάχθηκε  πρώτο  μεταξύ  των  30  αμοιβαίων  κεφαλαίων  της κατηγορίας του σε βάθος 10ετίας (31/12/2003‐31/12/2013), έναντι αρνητικής απόδοσης του Γενικού Δείκτη  Χ.Α.  κατά  (‐48,64%).  Ενδεικτικά,  στη  διάρκεια  της  κρίσης  (31/12/2009‐31/12/2013)  το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND είχε  οριακά  αρνητική απόδοση (‐1,92%) έναντι  του  Γενικού Δείκτη  Χ.Α.  που  σημείωσε  απόδοση  (‐47,06%).    Αντίστοιχα,  το  ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό  Εσωτερικού υποχώρησε  κατά 8,13%  έναντι  πτώσης (‐64,15%)  του  δείκτη  αναφοράς  του
(FTSE/Χ.Α. LARGE CAP).

Μικτά 

Στην  κατηγορία  Μικτών  αμοιβαίων  κεφαλαίων,  οι  αποδόσεις  που  κατέγραψαν  τα  Αμοιβαία Κεφάλαια της ALPHA TRUST ξεπέρασαν στο σύνολό τους το μέσο όρο της κατηγορίας που σημείωσε απόδοση  22,80%.  Συγκεκριμένα,  το  Α/Κ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό
Εσωτερικού  έκλεισε  τη  χρονιά  με  απόδοση 30,77%, ξεπερνώντας  το  δείκτη αναφοράς  του. Το Α/Κ INTERLIFE  Μικτό  Εσωτερικού  κατέγραψε  απόδοση  30,91%,  ενώ  το  Α/Κ  ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού  πέτυχε θετική απόδοση που  ξεπέρασε  το δείκτη αναφοράς  του, σημειώνοντας
απόδοση 27,16%.  Επιπλέον,  το  Α/Κ  ALPHA TRUST EUROSTAR  Μικτό  Εσωτερικού  κατατάχθηκε πρώτο σε επίπεδο 10ετίας ανάμεσα στα 19 αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας, με απόδοση 43,01%. Ενδεικτικά,  στη  διάρκεια  της  κρίσης  (31/12/2009‐31/12/2013),  το  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό Εσωτερικού κατέγραψε απόδοση 31,35% έναντι απωλειών (‐12,76%) του
δείκτη  αναφοράς  του.  Κατά  την  ίδια  περίοδο,  το ALPHA TRUST EUROSTAR  Μικτό  Εσωτερικού πέτυχε  θετική  απόδοση  ύψους  5,91% έναντι  πτώσης  (‐15,38%)  για  το  δείκτη  αναφοράς  του,  ενώ ακόμη  καλύτερη  ήταν  η  επίδοση  του  INTERLIFE  Μικτό  Εσωτερικού  με  απόδοση 7,99%  έναντι απωλειών (‐29,26%) για το δείκτη αναφοράς του.

Ομολογιακά 

Υψηλή  απόδοση  σημείωσε  για  ακόμη  μια  χρονιά  το  Ομολογιακό  Αμοιβαίο  Κεφάλαιο  Ελλάδας GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού,  ξεπερνώντας  τόσο  το  δείκτη  αναφοράς  του,  όσο  και  το  μέσο  όρο της  κατηγορίας  του,  καταγράφοντας  απόδοση  43,06%.  Ενδεικτικά,  στη  διάρκεια  της  κρίσης (31/12/2009‐31/12/2013)  το  Α/Κ  πέτυχε  απόδοση  18,94%, ενώ  την  ίδια  περίοδο,  ο  δείκτης αναφοράς του κατέγραψε απώλειες ύψους (‐13,28%).

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Το S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό κατέγραψε απόδοση 12,26%, έναντι μέσης απόδοσης  κατηγορίας  ύψους  6,40%.  Επιπρόσθετα,  το  Α/Κ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό  Εσωτερικού  σε  επίπεδο  τριετίας  αναδείχθηκε  πρώτο  ανάμεσα  στα  33 μικτά  αμοιβαία  κεφάλαια  της  αγοράς  με  απόδοση  71,58%.  Επιπλέον,  οι  λύσεις  συνταξιοδοτικού προγραμματισμού που προσφέρει η ALPHA TRUST εμπλουτίστηκαν από τον Ιούλιο της περασμένης
χρονιάς με το νέο Α/Κ ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds. Τέλος σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης του προϊοντικού της μίγματος και με γνώμονα
την  προσφορά  καλύτερων  υπηρεσιών  προς  το  μεριδιούχο,  η  ALPHA TRUST  προχωρά  με  ταχείς ρυθμούς στην απορρόφηση των αμοιβαίων κεφαλαίων της Κύπρου Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ..