Με απόδοση 58,16%, το αμοιβαίο κεφάλαιο ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND (κατηγορία μεριδίων R, Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6A) αναδείχθηκε:
  • Πρώτο σε απόδοση στην κατηγορία του για την περίοδο ενός έτους (30/06/2020 έως 30/06/2021)
  • Πρώτο σε απόδοση μεταξύ όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής αγοράς, ανεξαρτήτως κατηγορίας, για την ως άνω περίοδο
Επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά το κορυφαίο επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης που προσφέρει στους επενδυτές του, επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερη απόδοση τόσο από το μέσο όρο απόδοσης της κατηγορίας του, όσο και από το δείκτη αναφοράς του.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Πηγή: ΕΘΕ, ALPHA TRUST
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α.
Οι αποδόσεις αφορούν στην κατηγορία μεριδίων  R. Κατηγορία: Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας. Δείκτης Αναφοράς: Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
Σημ.: Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει κατηγορία μεριδίων - I. Ενεργοποίηση της κατηγορίας: 01/10/2018.
Σωρευτική απόδοση Α/Κ: 1 έτος (30/06/2020-30/06/2021): 58,16% , 3 έτη (29/06/2018-30/06/2021): 36,02% , 5 έτη (30/06/2016-30/06/2021): 90,13%
Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (KIID), τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Η ALPHA TRUST, ιδρυθείσα το 1987, είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος ανεξάρτητος διαχειριστής κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών, με έδρα την Ελλάδα. Συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων, διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικών φορέων. Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου 2008. Το 2020 εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) με την ιδιότητα του «Investment Manager Signatory».