Οι θετικές προσδοκίες για την ελληνική αγορά δεν επιβεβαιώθηκαν για άλλη μια φορά

 

Η Alpha Trust σας προσκαλεί να προβλέψετε στο «Τηλεσκόπιο» τις τιμές δεικτών, μετοχών, προϊόντων έως και τις 10 Οκτωβρίου. Μέσω του www.alphatrust.gr/tileskopio Επαγγελματίες του Χρηματοπιστωτικού Κλάδου και Ανεξάρτητοι Ιδιώτες καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Προβλέψτε εδώ https://www.alphatrust.gr/tileskopio/

Στο ξεκίνημα του 2ου εξαμήνου, οι θετικές εκτιμήσεις για την ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων δεν επιβεβαιώθηκαν λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας που επηρέασε τις αγορές, το 3ο  τρίμηνο του έτους.

Ωστόσο, η άνοδος που σημειώθηκε στις αγορές μετοχών του εξωτερικού και προϊόντων, είχε προεξοφληθεί, αν και σε μικρότερο βαθμό, τόσο από τους επαγγελματίες όσο και από τους ανεξάρτητους ιδιώτες, το προηγούμενο τρίμηνο.

Συγκρίνοντας τα επίπεδα τιμών κλεισίματος του τριμήνου και την τάση των αγορών που προέβλεψαν οι συμμετέχοντες σε κάθε κατηγορία, παρατηρούμε τα παρακάτω:

  • Γενικότερα, οι συμμετέχοντες προέβλεψαν σωστά την τάση των αγορών, σε μικρότερο βαθμό ωστόσο σε σχέση με τις προηγούμενες φορές.
  • Η έντονη αισιοδοξία για την Ελληνική αγορά μετοχών και τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, δεν επιβεβαιώθηκε και ειδικότερα υπήρξε μεγάλη μείωση (-8,70% και -33,46% αντίστοιχα).
  • Ενδιαφέρον προκαλεί η πρόβλεψη για το 10ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, όπου οι Επαγγελματίες δεν πέτυχαν ούτε την τάση (-16,14μ.β.) ενώ οι Ανεξάρτητοι αν και προέβλεψαν την τάση (+2,8μ.β.) δεν περίμεναν τόσο μεγάλη άνοδο στα yields (+22,4μ.β.).
  • Οι θετικές τάσεις που αναμένονταν για τις μετοχικές αγορές των Η.Π.Α, κυρίως από τους επαγγελματίες, επιβεβαιώθηκαν με μεγαλύτερη όμως αύξηση σε σχέση με την πρόβλεψη τους.
  • Σε αντίθετη τροχιά σε σχέση με τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων κινήθηκαν η Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο και ο Χρυσός. Ειδικότερα, οι δυο κατηγορίες συμμετεχόντων προσδοκούσαν θετική αλλά συγκρατημένη αύξηση, εντούτοις οι αγορές τους διέψευσαν με πτώση μικρή για την ισοτιμία (-0,7%) ενώ πιο αισθητή για το χρυσό (-4,77%) που συνέχισε την καθοδική του πορεία.
  • Οι προσδοκώμενες σταθεροποιητικές ή ανοδικές τάσεις για Αμερικανικό και Γερμανικό 10ετές ομόλογο επιβεβαιώθηκαν αλλά με μεγαλύτερη αύξηση στα yields, παρά τη διάψευση των αντίστοιχων προσδοκιών και κατά το προηγούμενο τρίμηνο.
  • Κόντρα στις προσδοκίες για σταθεροποίηση ή μικρή υποχώρηση η τιμή του Μπρεντ (+2,71%), συνεχίζοντας το ράλι της τιμής του.
  • Μετά από ένα μεγάλο διάστημα απωλειών το Bitcoin αυξήθηκε κατά +6,55%, εν αντιθέσει με τη σταθεροποίηση που προέβλεψαν Επαγγελματίες και Ανεξάρτητοι.
  • Τέλος, η μετοχή της Apple κινήθηκε ανοδικά (+21,95%), ενώ οι δυο κατηγορίες συμμετεχόντων προέβλεπαν σταθεροποιητική τάση.

Γ΄ Τρίμηνο 2018 Μεταβολές Τιμών & Προβλέψεις - Συγκριτική Απεικόνιση

Γ΄ Τρίμηνο 2018 Μεταβολές Τιμών & Προβλέψεις - Συγκριτική Γραφική Απεικόνιση

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ