Η ALPHA TRUST συμμετείχε σε Ημερίδα της Ένωσης για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων με παρουσίαση του κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, Αντιπροέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ με τίτλο: «Επαγγελματικά Ταμεία & Επαγγελματική Διαχείριση». Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2009 στο Πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στιγμιότυπο από την ομιλία στην ημερίδα περί της Επαγγελματικής Ασφάλισης