Η ημερίδα "Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης" διοργανώθηκε από την Ε.Θ.Ε., υπό την αιγίδα του Υπουργείου Απασχόλησης στις 2 Ιουλίου 2009. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα βασικά σημεία του νόμου 3586/2007 και των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα κατ' εφαρμογή του, οι εργασίες της Επιτροπής και της Υποεπιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής Φ.Κ.Α., το πλαίσιο ελέγχου, καθώς και η λειτουργία των ΑΕΔΑΚ και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων όσο και η θεσμική διαχείριση και το κανονιστικό πλαίσιο. Βασικός ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. κ. Φαίδωνας Ταμβακάκης.