Στο πλαίσιο του συνεδρίου των Financial Times για την ασφαλιστική αγορά, που διεξήχθη στις 13.10.2011 στην Αθήνα ο κ. Φαίδων Ταμβακάκης συμμετείχε σε συζήτηση Πάνελ με θέμα: Ο σημαντικός συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στην υποστήριξη του Συνταξιοδοτικού Συστήματος της Ελλάδας.