Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την έκδοση των επικαιροποιημένων εγγράφων του αμοιβαίου κεφαλαίου ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ, με ισχύ από 12.06.2019:

  • «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIID) για τις κατηγορίες μεριδίων R και I
  • «Ενημερωτικό Δελτίο»

Τα εν λόγω έντυπα, έχουν αναρτηθεί  στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 12 Ιουνίου 2019