Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την έκδοση των επικαιροποιημένων «FACTS & FIGURES» των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της, για το γ’ τρίμηνο 2018.

Τα εν λόγω έντυπα, έχουν αναρτηθεί  στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 31 Οκτωβρίου 2018