Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της ψήφισης του νέου φορολογικού νόμου, οι επικαιροποιημένες εκδόσεις των εγγράφων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIIDs), για τους ΟΣΕΚΑ διαχειρίσεως της ALPHA TRUST, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας https://www.alphatrust.gr.

Συγκεκριμένα, η επικαιροποίηση αφορά στην τροποποίηση των τρεχουσών επιβαρύνσεων, κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 103 του Ν.4099/12 για τον τρόπο φορολόγησης των ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4646/19.
Κηφισιά, 17.12.2019