Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την απόφαση 2/1017/17.4.2024, αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ, την 1η Μαΐου 2024.

Κηφισιά, 23.04.2024