Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ανακοινώνει τη νέα έκδοση της εξαμηνιαίας επενδυτικής ενημέρωσης «INVESTOR».

Το εν λόγω έντυπο, έχει αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 28 Φεβρουαρίου 2018