Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1013η/14.3.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 29η Μαρτίου και την 1η Απριλίου 2024 (Καθολικό Πάσχα).

Κηφισιά, 28.03.2024