Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την έκδοση των επικαιροποιημένων Ενημερωτικών Δελτίων για το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαχειρίσεως της ALPHA TRUST, με ημερομηνία έκδοσης 10/03/2021.

Οι μεταβολές στα εν λόγω Ενημερωτικά Δελτία αφορούν στην επικαιροποίηση των στοιχείων με ημερομηνία 31/12/2020.

Επιπρόσθετα, έχουν ενσωματωθεί Γνωστοποιήσεις πληροφοριών περί αειφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR).

Παράλληλα, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει προστεθεί ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα μας με τον τίτλο Βιωσιμότητα  για τη γνωστοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

Τα εν λόγω έντυπα, έχουν αναρτηθεί στο website της εταιρείας μας: https://www.alphatrust.gr