Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου «ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» (KIID) του διαχειριζόμενου TEA INTERAMERICAN Global Balanced FoFs (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/21.6.2013), με ισχύ από 23/07/2020.

Το εν λόγω έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας στη διεύθυνση: https://www.alphatrust.gr

Κηφισιά, 23.07.2020