Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εναλλακτικών Επενδύσεων ενημερώνει για την έκδοση της έκθεσης ελέγχου συγχώνευσης με απορρόφηση  του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού(Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς : 512/23.8.2007), από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund(Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995), την οποία συνέταξε ο θεματοφύλακας του απορροφώμενου Α/Κ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας και συγκεκριμένα στο link: www.alphatrust.gr/files/εκθεση_ελεγχου_συγχωνευσης_12012022.pdf 

Κηφισιά, 12 Ιανουαρίου 2022