Διαβάστε τι βρέθηκε στο επίκεντρο των οικονομικών εξελίξεων, ποια θέματα απασχόλησαν την επικαιρότητα και πως αυτά επηρέασαν την εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat τον Οκτώβριο του 2021, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σε 16 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το α΄εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται βάσει μιας σειράς παραγόντων όπως η προσφορά και η ζήτηση, το ποσοστό που εισάγεται από άλλες χώρες, τα κόστη του δικτύου διανομής, καθώς και οι φόροι που το επιβαρύνουν.

Το κόστος ανά kWh που πληρώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά ανέρχεται σε 0,1680 και είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο των χωρών-μελών της Ε.Ε και της Ευρωζώνης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί (πηγή Eurostat, στοιχεία Οκτωβρίου 2021).

Ένας βασικός λόγος για τον οποίο το κόστος της ηλεκτρική ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι συγκριτικά χαμηλότερο, είναι ότι οι φόροι και τα τέλη που το επιβαρύνουν υπολείπονται αυτών των περισσότερων χωρών της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης.

Η Δανία και η Γερμανία έχουν τις υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις στο κόστος ανά kWh, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Ολλανδία όπου η επιβάρυνση είναι αρνητική, καθώς υπερκαλύπτεται από τις επιδοτήσεις που προσφέρει το κράτος.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει ωθήσεις αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και την ελληνική, στην αναζήτηση τρόπων για να προσφέρουν στα νοικοκυριά κάποια ελάφρυνση από το πρόσθετο αυτό βάρος στο συνολικό κόστος διαβίωσης.

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newsletter της ALPHA TRUST για να λαμβάνετε όλες τις εξελίξεις της αγοράς στο email σας.