Διαβάστε τι βρέθηκε στο επίκεντρο των οικονομικών εξελίξεων, ποια θέματα απασχόλησαν την επικαιρότητα και πως αυτά επηρέασαν την εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που έχουν διαμορφώσει τον πληθωρισμό σε επίπεδα που αποτελούν τα υψηλά δεκαετιών σε Ευρώπη και Η.Π.Α. είναι η εκτίναξη του κόστους της ενέργειας. Η πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δημιουργεί νέες συνθήκες και εντείνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της ακριβής ενέργειας, ιδιαίτερα για τις χώρες της Ευρώπης που εισάγουν φυσικό αέριο κατά κύριο λόγο από τη Ρωσία.

Βέβαια η εξάρτηση από το φυσικό αέριο της Ρωσίας δεν είναι η ίδια για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως απεικονίζεται στο γράφημα που ακολουθεί. Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG), ισχυρές οικονομικά χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία εισάγουν σημαντικό ποσοστό του αερίου που καταναλώνουν από τη Ρωσία, ενώ χαμηλότερη εξάρτηση έχουν η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι αξιοσημείωτο ότι σχετικά χαμηλή είναι η εξάρτηση της Ελλάδας από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, καθώς αποτελεί λιγότερο από το 1/5 των εισαγωγών της.

 Πηγή: ENTSOG, Eurostat, Bruegel, ALPHA TRUST

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν οδηγήσει τους ευρωπαίους ηγέτες στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων με σκοπό τη σταδιακή απεξάρτηση της γηραιάς ηπείρου από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Αυτό μπορεί να γίνει αυξάνοντας την προμήθεια φυσικού αερίου από άλλους παραγωγούς όπως η Νορβηγία, η Β. Αφρική και το Κατάρ και παράλληλα διευρύνοντας τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η μετάβαση αυτή ωστόσο δεν είναι απλή αφού απαιτεί χρόνο και κεφάλαια για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενες πρακτικές.

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newsletter της ALPHA TRUST για να λαμβάνετε όλες τις εξελίξεις της αγοράς στο email σας.