Διαβάστε τι βρέθηκε στο επίκεντρο των οικονομικών εξελίξεων, ποια θέματα απασχόλησαν την επικαιρότητα και πως αυτά επηρέασαν την εγχώρια αλλά και τις διεθνείς αγορές


Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο μέσος όρος ηλικίας των νέων που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι και να μείνουν χωριστά από τους γονείς τους είναι τα 26,5 έτη. Το ποσοστό διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, με το υψηλότερο να καταγράφεται στην Πορτογαλία (33.6 έτη), την Κροατία (33,3 έτη) την Ελλάδα (30,7 έτη) και τη Βουλγαρία (30,3 έτη). Αντίθετα, νεότεροι εγκαταλείπουν την πατρική εστία στην Σουηδία (19 έτη), τη Φιλανδία (21,2 έτη) και την Δανία (21,3 έτη).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat οι άνδρες φεύγουν από το πατρικό αργότερα από τις γυναίκες, κατά μέσο όρο στην ηλικία των 27,4 ετών, σε αντίθεση με τις γυναίκες όπου το ποσοστό ανέρχεται στα 25,5 έτη. Οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες σχετίζονται άμεσα με το ποσοστό των οικονομικά ενεργών νέων ηλικίας έως 29 ετών ως προς το συνολικό πληθυσμό κάθε χώρας.

Επενδυτικό -Αποταμιευτικό πρόγραμμα alphatrust

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες όπου οι νέοι αποχωρίζονται το πατρικό τους σπίτι σε μεγαλύτερη ηλικία από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ήταν και ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα ύψους 500 εκ. ευρώ για νέους έως 39 ετών οι οποίοι μένουν αναγκαστικά στο πατρικό τους λόγω οικονομικών συνθηκών και των αυξημένων τιμών των ακινήτων.

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newsletter της ALPHA TRUST για να λαμβάνετε όλες τις εξελίξεις της αγοράς στο email σας.