Συνέντευξη του κ. I.Παπαδογιάννη με θέμα: "Αμυντική στάση & Ρευστότητα"