Άρθρο Γνώμης του κ. Ι. Παπαδογιάννη, με τίτλο: "Ο τολμών επενδυτής νικά".