Άρθρο του κ. Φ. Ταμβακάκη με θέμα: ''ALPHATRUST προς την Εναλλακτική Αγορά''