Σχολιασμός του κ. Φ. Ταμβακάκη σε άρθρο με θέμα: "Απενοχοποίηση της Ελεύθερης Οικονομίας"