Αφιέρωμα στην ALPHA TRUST με τίτλο: "Η ανάκαμψη θα έρθει από νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις"