Συνέντευξη κ. Φ. Ταμβακάκη με τίτλο: "Σήμανε η Λήξη του Πολέμου"