Η Alpha Trust παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό στο 1st Pan European Forum Fund Selector, που οργανώθηκε από την Mondoinvestor τον Οκτώβριο στο Μιλάνο, εκπροσωπήθηκε από τον Δημήτρη Νταλίπη, CFA-Senior Portfolio Manager.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Mondoinvestor, με τη συμμετοχή επενδυτών (fund selectors) από όλη την Ευρώπη. Ένας εκ των συνέδρων που επελέγησαν για να σχολιάσουν τα αποτελέσματα ήταν ο κ. Νταλίπης. Τα σχόλιά τους δημοσιευθήκαν στην 3μηνιαία έκδοση του online περιοδικού. Ο κ. Νταλίπης τοποθετήθηκε σε θέματα που αφορούν το επενδυτικό περιβάλλον και τους κινδύνους για τις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος τους επόμενους μήνες και τις προτιμήσεις του όσον αφορά συγκεκριμένες επενδυτικές στρατηγικές.

Όπως συγκεκριμένα δήλωσε: «Το επενδυτικό περιβάλλον αναμένεται να είναι δυσκολότερο για τις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Παρόλα, αυτά θεωρώ πως επενδυτικές ευκαιρίες ενδέχεται να εμφανιστούν σε διάφορες κατηγορίες ομολόγων. Κατά συνέπεια προτιμούμε ευέλικτες επενδυτικές στρατηγικές που μπορούν να εκμεταλλευτούν τέτοιες ευκαιρίες όταν και όπου παρουσιαστούν. Κατά συνέπεια,  παρότι αναγνωρίζουμε τη σημασία και την αξία παθητικών επενδυτικών στρατηγικών σε ορισμένες περιπτώσεις, γενικά προτιμούμε την ενεργητική επενδυτική διαχείριση για τους επόμενους μήνες.»

Αναλυτικότερα οι δηλώσεις του κ. Νταλίπη