Μεγαλύτερη ρευστότητα και εμπορευσιμότητα θα μπορούσε να προσφέρει σε όλες τις κατηγορίες μετοχών η παρουσία επενδυτικών εταιρειών.

Τo παράδειγμα της Alpha Trust Ανδρομέδα αποτυπώνει ανάγλυφα την απουσία επενδυτικών εταιρειών στο ΧΑ και τι θα μπορούσαν να είχαν πετύχει για τους μετόχους τους, σύμφωνα με το bankingnews.gr.

www.bankingnews.gr